POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wiemy, że Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystania nie są Ci obojętne, i dlatego chcemy, abyś miał pewność, że QDIQO zachowuje ostrożność, wykorzystując Twoje dane. Niniejsza Informacja o polityce prywatności (dalej „Polityka”) pomoże Ci zrozumieć, jakie dane osobowe gromadzimy, dlaczego je zbieramy i co z nimi robimy.

Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej . Dotyczy to w szczególności informacji o celu, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych jest QDIQO sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Administrator” lub „QDIQO”) przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra, wpisana  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 717330; NIP: 9731048687; REGON: 368895204.

Jakie dane zbieramy?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do pośredniej  lub bezpośredniej identyfikacji konkretnej osoby.

Nie masz obowiązku dostarczania QDIQO żądanych przez nas danych osobowych, ale jeśli tego  nie zrobisz, możemy nie być w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania.

Administrator gromadzi również Twoje dane osobowe w przypadku, gdy kontaktując się  z Administratorem za pośrednictwem udostępnionej na stronie internetowej QDIQO zakładki „kontakt” podasz dobrowolnie swoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail).

Administrator umożliwia Ci zamówienie usługi otrzymywania informacji handlowych Administratora  tj. zapisanie się do listy subskrybentów Newslettera Administratora. Zamówienie usługi „Newsletter” jest dobrowolne. W celu świadczenia przedmiotowej usługi Administrator pozyskuje od osób zainteresowanych przedmiotową usługą nazwy adresów poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko.

Podczas Twojej wizyty w na stronie internetowej automatycznie (w sposób bierny) zbierane są dane techniczne, które standardowo zbierane są w związku z korzystaniem przez użytkownika z sieci Internet. Dane te dotyczą danej wizyty użytkownika na stronie Internetowej (adres IP, nazwa domeny,  typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.)

W jakim celu gromadzimy Twoje dane osobowe?

Gromadzimy, przetwarzamy i ujawniamy dane osobowe tylko w konkretnych i ograniczonych celach:

 • odpowiedzi na zapytania lub aby skontaktować się z Tobą i odpowiedzieć na Twoje pytania i/lub prośby;
 • rozwijania i ulepszania naszych usług, metody komunikacji oraz funkcjonalności naszej strony internetowej;
 • zarządzania naszymi codziennymi potrzebami biznesowymi;
 • weryfikacji tożsamości osób kontaktujących się z nami telefonicznie, drogą elektroniczną lub w inny sposób;
 • wewnętrznych szkoleń oraz zapewnienia najwyższej jakości naszych usług;
 • zrozumienia i zidentyfikowania zainteresowań, pragnień oraz zmieniających się potrzeb konsumentów, w celu ulepszania naszej strony internetowej;
 • zapewnienia spersonalizowanej komunikacji oraz ukierunkowanej reklamy.

Podczas zbierania oraz wykorzystywania Twoich danych osobowych do celów wymienionych powyżej lub innych, będziemy Cię o tym informować na bieżąco. W razie potrzeby poprosimy o Twoją zgodę  na przetwarzanie danych osobowych.

W niektórych przypadkach przetwarzania Twoich danych osobowych polegamy na tzw. uzasadnionym interesie. Taka podstawa do wykorzystania danych będzie stosowana tylko tam, gdzie jest to konieczne do osiągnięcia uzasadnionego interesu, na przykład w celu pomocy w wykonaniu umowy lub w celu optymalizacji usługi i nie narusza Twoich praw jako osoby fizycznej. Ta podstawa prawna będzie wykorzystywana tylko w przypadkach, w których nie ma mniej inwazyjnego sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych. Możemy zapewnić, że w przypadku wykorzystania uzasadnionego interesu jako podstawy do przetwarzania danych osobowych, zostanie to odnotowane i będziesz mieć prawo poprosić o te informacje.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe, gdy mamy obowiązek prawny do wykonania takiego przetwarzania.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziemy ich potrzebować do celów, do których są przetwarzane. Twoje dane mogą zostać zachowane, abyśmy mogli kontynuować ulepszanie usług, z których korzystasz.

Jeżeli kontaktowałeś się z nami, będziemy przechowywać te informacje jak długo jest to niezbędne  ze względów prawnych lub związanych z rozliczalnością.

Przechowujemy określone dane, zbierane bezpośrednio w celu ukierunkowania działań, przez możliwie najkrótszy czas, po czym trwale je usuwamy. Będziemy aktywnie sprawdzać dane osobowe, które przechowujemy i bezpiecznie je usuwać lub w niektórych przypadkach anonimizować, gdy nie będzie już podstawy prawnej, potrzeby biznesowej lub konsumenckiej, aby je przechowywać.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne  i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Twoich danych osobowych odpowiednią  do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed  ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem  lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania Twoje dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, operatorom pocztowym, bankom i instytucjom płatniczym, podmiotom świadczącym usługi doradcze w tym prawne lub księgowe, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym.

Korzystamy z usług podmiotów dostarczających nam narzędzi usprawniających naszą pracę, w szczególności do komunikacji wewnętrznej oraz wewnętrznego dzielenia się danymi bądź narzędzi do marketingu czy sprawniejszego zarządzania komunikacją elektroniczną (w tym mediów społecznościowych).

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów, którym udostępniamy Twoje dane osobowe zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom i prokuraturom.

Informacja o plikach cookie. Witryna wykorzystująca pliki cookie.

Pliki cookie (zwane “ciasteczkami” lub “cookies”) są to dane informatyczne, głównie tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administrator witryny zamieszcza pliki cookies w urządzeniu końcowym użytkownika i posiada bezpośredni dostęp do nich.

Pliki cookie są wykorzystywane do następujących celów:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze strony internetowej, co pozwala na usprawnienie jej funkcjonowania oraz dopasowanie zawartości;
b) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu Użytkownika i dopasowania na tej podstawie kierowanych do niego reklam, w szczególności Google Network.

Witryna używa głównie dwóch typów plików cookie : „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki sesyjne są to pliki czasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez  czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zazwyczaj pozwala przechowywać  pliki cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika . Użytkownik strony może zmienić te ustawienia. Przeglądarka internetowa pozwala na kasowanie plików cookie. Istnieje możliwość, aby były one blokowane automatycznie. Szczegóły jak to zrobić można znaleźć w sekcji pomocy lub w dokumentacji przeglądarki.

Ograniczenia wprowadzone dla plików cookie mogą mieć wpływ na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych serwisu.

Reklamodawcy oraz partnerzy współpracujący z Administratorem serwisu również mogą wykorzystywać pliki zamieszczone na urządzeniu końcowym Użytkownika strony.

Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Sieci reklamowe mogą wykorzystywać pliki cookie, w szczególności Google, do wyświetlania reklam, które dopasowane są do specyfiki strony internetowej. Mogą one przechowywać informacje na temat  ścieżki nawigacji użytkownika oraz czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika zebranych przez sieć reklamową Google, każdy Użytkownik może podglądać oraz edytować informacje zawarte w plikach cookie przy pomocy następującego narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera.

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Te dane są wykorzystywane tylko w celu administrowania stroną oraz zapewnienia jak najbardziej efektywnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adres URL. Ponadto, zapisane mogą zostać:

a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach pojawiających się podczas realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL poprzednio odwiedzanej strony (referrer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik ,
f) informacje o przeglądarce Użytkownika,
g) adres IP.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane są wykorzystywane jedynie do celów administrowania serwerem.

Jak można się z nami skontaktować?

Jeżeli masz pytania odnośnie Polityki lub chcesz skorzystać z praw określonych w Polityce, prosimy o kontakt:

 • e-mail: [email protected]
 • tel.: +48 68 410 99 77,
 • adres: ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra

Dlaczego możesz się z nami skontaktować?

W odniesieniu do Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw dotyczących tego, jak dane te są przetwarzane. Masz prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym otrzymywania informacji, które dane osobowe są przetwarzane;
 • przenoszenia Twoich danych osobowych, oznacza to, że w pewnych okolicznościach mogą być one przenoszone, kopiowane lub przesyłane elektronicznie;
 • żądania sprostowania, aktualizowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych (np. jeśli są one nieprawidłowe);
 • bycia zapomnianym, jeżeli sobie tego zażyczysz, a gromadzone przez nas dane osobowe nie będą już potrzebne do jakichkolwiek celów i nie będziemy prawnie zobowiązani do ich zachowania, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby je usunąć, zniszczyć lub trwale pozbawić elementów pozwalających na identyfikację;
 • cofnięcia wyrażonej przez Ciebie zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymywanie Newslettera, otrzymanie odpowiedzi, otrzymywanie ofert dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej zgody;
 • sprzeciwu, oznacza to, że możesz nas poprosić o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, a my zaprzestaniemy ich przetwarzania, jeśli:
 1. będziemy działać na podstawie naszego własnego lub czyjegoś innego uzasadnionego interesu do przetwarzania Twoich danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy możemy wykazać istotne podstawy prawne dla przetwarzania; lub
 2. będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej) w związku z naszymi Usługami;
 • zaniechania wyrażenia zgody na automatyczne przetwarzanie danych, w tym profilowanie, jeśli wywołuje to skutek prawny lub w podobny, znaczący sposób wpływa na Ciebie, chyba że takie profilowanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej pomiędzy Tobą a nami;
 • do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot  współpracujący z nami utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem. Administrator przekazuje Twoje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

Czy wprowadzimy tu jakieś zmiany?

Aby upewnić się, że zawsze wiesz, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, będziemy aktualizować niniejszą Politykę, aby odzwierciedlała wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych. Możemy również wprowadzać zmiany zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych. Informacje o wprowadzanych zmianach umieścimy na naszej Stronie Internetowej lub prześlemy droga mailową.

Aktualna wersja Polityki obowiązuje począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

© 2019 QDIQO. All rights reserved.